System finansowo-księgowy
BONUS

 1. WPROWADZENIE
 2. ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU
  1. FUNKCJE SYSTEMU
  2. KOMPUTEROWE ZBIORY DANYCH
  3. ZASADY WPROWADZANIA DANYCH KSIĘGOWYCH
   1. DZIENNIKI CZĘŚCIOWE, ZAPISY, POZYCJE, DEKRETY
   2. ZASADY NUMERACJI
   3. PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE ZAPISÓW A ZAKSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW
  4. WARUNKI ROZPOCZĘCIA EKPLOATACJI SYSTEMU
 3. OPIS FUNKCJI SYSTEMU
  1. MENU
  2. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO PRACY
   1. KONFIGURACJA SYSTEMU
   2. OPERATORZY, PRIORYTETY, PROGI DOSTĘPU, HASŁA
  3. ZAKŁADANIE ZAKŁADOWEGO PLANU KONT
  4. WYPEŁNIENIE PODSTAWOWYCH SŁOWNIKÓW SYSTEMU
  5. WSTĘPNE WPROWADZANIE I KSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW
   1. WSTĘPNE WPROWADZANIE DOKUMENTÓW
   2. AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE
   3. REJESTRY VAT
   4. KONTROLA PRZWIDŁOWOŚCI KSIĘGOWAŃ
   5. WYSZUKIWANIE DEKRETÓW
   6. ZAKSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW Z DANEGO OKRESU
  6. DZIENNIKI
  7. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
  8. KARTOTEKI ANALITYCZNE KONT
  9. ROZLICZENIE KOSZTÓW
  10. ROZRACHUNKI
   1. ROZLICZANIE I INWENTARYZACJA ROZRACHUNKÓW
   2. WEZWANIA DO ZAPŁATY I NOTY ODSETKOWE
   3. PRZELEWY
  11. RAPORTY KASOWE
  12. SPRAWOZDANIA
  13. KONTROLA I OCHRONA DANYCH
   1. SORTOWANIE I ARCHIWIZACJA DANYCH
   2. WERYFIKACJA DANYCH
   3. KONTROLA DANYCH
  14. FUNKCJE POMOCNICZE I SERWISOWE
   1. OPERACJE Z DYSKIETKAMI
   2. OBSŁUGA WYDRUKÓW
   3. SERWIS OPROGRAMOWANIA
 4. EKSPLOATACJA SYSTEMU
  1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
  2. PIERWSZE KROKI Z PROGRAMEM
  3. OCHRONA DANYCH
  4. POSTĘPOWANIE PRZY AWARIACH SYSTEMU
 5. KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
DODATEK
 1. STRUKTURY PODSTAWOWYCH ZBIORÓW SYSTEMU BONUS
 2. SKOROWIDZ OPCJI MENU
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z