Fakturownie sprzedaży towarów i usług
FAKTUROWANIE

 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
  1. ZAKRES I PRZEZNACZENIE PROGRAMU
  2. FUNKCJE SYSTEMU
  3. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA
 2. ORGANIZACJA SYSTEMU
  1. STRUKTURA LOGICZNA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
  2. PODSTAWOWE ZBIORY SYSTEMU
  3. WYKAZ FUNKCJI SYSTEMU (MENU)
 3. OBSŁUGA FUNKCJI SYSTEMU
  1. TOWARY
  2. SPRZEDAŻ
  3. KONTRAHENCI
  4. KASA I ROZLICZENIA
  5. OBSŁUGA SYSTEMU I SŁOWNIKI
 4. ZASADY EKSPLOATACJI SYSTEMU
  1. KONFIGURACJA KOMPUTERA
  2. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH
  3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BŁĘDÓW I AWARII
  4. PIERWSZE KROKI Z PROGRAMEM FAKTUROWANIE
 5. DODATKI
  1. DODATEK 1
   OPIS KLAWISZY SYSTEMOWYCH
   1. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DLA TABEL POZIOMYCH
   2. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DLA TABEL PIONOWYCH
   3. KLAWISZE FUNKCYJNE I INNE
  2. DODATEK 2
   OPIS PODSTAWOWYCH ZBIORÓW SYSTEMU
   1. TOWARY
   2. KONTRAHENCI
   3. DOKUMENTY SPRZEDAŻY
   4. ROZLICZENIA
   5. KONFIGURACJA SYSTEMU
  3. DODATEK 3
   PARAMETRY PROGRAMU