System kadrowy
KADRY

 1. KARTOTEKA OSOBOWA
  1. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI OSOBOWEJ
  2. AKTUALIZACJA KARTOTEKI OSOBOWEJ
  3. ZAKŁADANIE KARTOTEKI OSOBOWEJ
  4. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI OSOBOWEJ WG WYBORU
  5. WYDRUK KARTOTEKI DLA PRACOWNIKA
  6. EDYCJA DRUKÓW
   1. UMOWY
    1. UMOWA O PRACĘ
    2. UMOWA ZLECENIE
   2. ŚWIADECTWO PRACY
   3. ZAŚWIADCZENIE O PRACY
   4. ZAŚWIADCZENIE ZWOLNIENIA Z PRACY
   5. ANGAŻ
   6. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ
   7. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
   8. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA
   9. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
  7. ZWOLNIENIE PRACOWNIKA
  8. USUNIĘCIE PRACOWNIKA BEZ ŚLADU
  9. PRZELICZENIE PŁAC
 2. KARTOTEKA WOJSKOWA
  1. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI WOJSKOWEJ
  2. AKTUALIZACJA KARTOTEKI WOJSKOWEJ
 3. KARTOTEKA ARCHIWALNA
  1. PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
  2. AKTUALIZACJA KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
  3. ZAKŁADANIE KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
  4. USUNIĘCIE PRACOWNIA Z KARTOTEKI ARCHIWALNEJ
  5. CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI
  6. DRUKI
 4. CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI
  1. NIEOBECNOŚCI
   1. BIEŻĄCA EWIDENCJA NIEOBECNOŚCI
    1. BIEŻĄCA EWIDENCJA NIEOBECNOŚCI
    2. PRZEGLĄDANIE NIEOBECNOŚCI WG WYBORU
   2. ZBIORCZA KARTOTEKA NIEOBECNOŚCI
   3. DRUK KARTY URLOPOWEJ
   4. WYLICZENIE WYMIARU URLOPU
  2. CZAS PRZEPRACOWANY
   1. MIESIĘCZNA KARTA PRACY
   2. ROCZNA KARTA PRACY
   3. CZAS PRACY ZBIORCZO
  3. KALENDARZ
   1. AKTUALIZACJA NOMINALNEGO CZASU PRACY
   2. AKTUALIZACJA TYGODNIOWEGO ROZKŁADU
   3. AKTUALIZACJA KALENDARZA DLA JEDNEGO PRACOWNIKA
   4. AKTUALIZACJA KALENDARZA DLA WSZYSTKICH
  4. OTWORZENIE NOWEGO ROKU
  5. UZUPEŁNIENIE KART PRACY
 5. SŁOWNIKI
  1. SŁOWNIKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
   1. SŁOWNIK WYDZIAŁÓW
   2. SŁOWNIK CHARKTERU ZATRUDNIENIA
   3. SŁOWNIK STANOWISK
   4. SŁOWNIK SYMBOLI ZAWODÓW
   5. SŁOWNIK TYPU WYNAGRODZENIA
   6. SŁOWNIK RODZAJÓW UMÓW
   7. SŁOWNIK DODATKOWYCH CZYNNOŚCI
  2. SŁOWNIK URZĘDÓW SKARBOWYCH
  3. SŁOWNIK WYKSZTAŁCENIA
  4. SŁOWNIK ZWOLNIEŃ
  5. SŁOWNIK CZASU PRACY
   1. SŁOWNIK CZASU PRZEPRACOWANEGO
   2. SŁOWNIK CZASU NIEPRZEPRACOWANEGO
  6. SŁOWNIK STANU CYWILNEGO
  7. SŁOWNIKI UZUPEŁNIAJĄCE
   1. SŁOWNIK UPRAWNIEŃ
   2. SŁOWNIK SZKOLEŃ BHP
   3. SŁOWNIK BADAŃ LEKARSKICH
 6. ZESTAWIENIA
  1. ZESTAWIENIA DLA GUS
   1. PRACOWNICY WG ZAWODÓW
   2. STAN ZATRUDNIENIA NA ZADANY DZIEŃ
   3. PRACOWNICY WG WYKSZTAŁCENIA
   4. PRZYJĘCIA DO PRACY
   5. ZWOLNIENIA DO PRACY
  2. ZESTAWIENIA
   1. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
   2. PRZEKRÓJ WIEKOWY ZAŁOGI
   3. WYKORZYSTANIE URLOPÓW
   4. ZESTAWIENIA Z UPŁYWAJĄCYM TERMINEM
  3. LISTY PRACOWNIKÓW
   1. LISTA PRACOWNIKÓW NA WSKAZANY DZIEŃ
   2. PRACOWNICY ZAWIESZENI
   3. PRACOWNICY ZWOLNIENI
   4. PRACOWNICY PRZYJĘCI DO PRACY
   5. PRACOWNICY ZMIENIAJĄCY WYMIAR ZATRUDNIENIA
   6. NAGRODY JUBILEUSZOWE
   7. LISTA DZIECI PRACOWNIKÓW