System magazynowy z obsługą sprzedaży
MEGAVAT

 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
  1. ZAKRES I PRZEZNACZENIE PROGRAMU
  2. FUNKCJE SYSTEMU
  3. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA
 2. ORGANIZACJA SYSTEMU
  1. STRUKTURA LOGICZNA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
  2. PODSTAWOWE ZBIORY SYSTEMU
  3. WYKAZ FUNKCJI SYSTEMU (MENU)
 3. OBSŁUGA FUNKCJI SYSTEMU
  1. MAGAZYNY I TOWARY
  2. DOKUMENTY MAGAZYNOWE
  3. DOSTAWY
  4. SPRZEDAŻ
  5. ZAMÓWIENIA
  6. KONTRAHENCI
  7. KASA I ROZLICZENIA
  8. OKRES ROZLICZENIOWY
  9. OBSŁUGA SYSTEMU
 4. ZASADY EKSPLOATACJI SYSTEMU
  1. KONFIGURACJA KOMPUTERA
  2. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH
  3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BŁĘDÓW I AWARII
  4. PIERWSZE KROKI Z PROGRAMEM MEGAVAT
 5. DODATKI
  1. DODATEK 1
   OPIS KLAWISZY SYSTEMOWYCH
   1. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DLA TABEL POZIOMYCH
   2. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DLA TABEL PIONOWYCH
   3. KLAWISZE FUNKCYJNE I INNE
   4. GORĄCE KLAWISZE
  2. DODATEK 2
   OPIS PODSTAWOWYCH ZBIORÓW SYSTEMU
   1. TOWARY
   2. MAGAZYNY
   3. KONTRAHENCI
   4. DOKUMENTY OBROTU MAGAZYNOWEGO
   5. DOKUMENTY SPRZEDAŻY
   6. KARTOTEKA DOSTAW (REJESTR ZAKUPU)
   7. ROZLICZENIA
   8. KONFIGURACJA SYSTEMEU
  3. DODATEK 3
   PARAMETRY PROGRAMU