System obsługi sklepów z kasami fiskalnymi
PROFIT

 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
  1. ZAKRES I PRZEZNACZENIE PROGRAMU
  2. FUNKCJE SYSTEMU
  3. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA
 2. ORGANIZACJA SYSTEMU
  1. STRUKTURA LOGICZNA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
  2. PODSTAWOWE ZBIORY SYSTEMU
 3. OBSŁUGA FUNKCJI SYSTEMU
  1. MAGAZYNY I TOWARY
  2. INWENTARYZACJA
   1. INWENTARYZACJA CZĘŚCIOWA
   2. INWENTARYZACJA PEŁNA
  3. DOKUMENTY MAGAZYNOWE
  4. OBSŁUGA I ANALIZY SPRZEDAŻY
  5. EWIDENCJA ZAKUPU
  6. KASA
  7. KOMUNIKACJA Z KASĄ FISKALNĄ
  8. OBSŁUGA SYSTEMU
 4. ZASADY EKSPLOATACJI SYSTEMU
  1. KONFIGURACJA KOMPUTERA
  2. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH
  3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BŁĘDÓW I AWARII
 5. DODATKI
  OPIS KLAWISZY SYSTEMOWYCH
  1. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DLA TABEL POZIOMYCH
  2. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DLA TABEL PIONOWYCH
  3. KLAWISZE FUNKCYJNE I INNE