System ewidencji środków trwałych
ŚRODKI TRWAŁE

 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
  1. ZAKRES I PRZEZNACZENIE PROGRAMU
 2. ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU
  1. FUNKCJE SYSTEMU
  2. KOMPUTEROWE ZBIORY DANYCH
  3. ZASADY WPROWADZANIA DANYCH O ŚRODKU TRWAŁYM
  4. OPIS ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ZBIORZE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH
 3. OPIS FUNKCJI SYSTEMU
  1. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO PRACY
  2. MENU
  3. KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  4. DEKRETOWNIE I BILANS OTWARCIA
  5. ZESTAWIENIA
  6. ARCHIWUM
  7. SŁOWNIKI
  8. OBSŁUGA SYSTEMU
  9. KONFIGURACJA
 4. EKSPLOATACJA SYSTEMU
  1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
  2. PIERWSZE KROKI Z PROGRAMEM
  3. OCHRONA DANYCH
  4. POSTĘPOWANIE PRZY AWARIACH SYSTEMU