Aktualności

Ważne! JPK:
JPK VAT
CENNIK
UMOWA

Najnowsze zmiany w programach:
BONUS
MEGAVAT

Dokumentacje


Problemy?

Odpowiedzi na częste pytania (FAQ):
[Wskazówki]

Serwisy i szkolenia

Szukaj w dziale: [Informacje]

Szkolenie
 
W drugiej poowie listopada 2006 roku przewidujemy zorganizowanie cyklu szkole dotyczcych obsugi i moliwoci penego wykorzystania naszych programw. Do podjcia tej inicjatywy skoniy nas bogate dowiadczenia nabyte w czasie kontaktw z klientami, dotyczce zarwno merytorycznej jaki i informatycznej warstwy programw oraz przekonanie, e wielu uytkownikw nie zna i nie wykorzystuje wszystkich walorw naszego oprogramowania.

Do 31 padziernika oczekiwa bdziemy wstpnych deklaracji uczestnictwa w szkoleniu i ewentualnych sugestii dotyczcych jego zakresu.

Gwne cele organizowanych szkole to:
  • przekroczenie przez uytkownikw progu podstawowego zakresu wykorzystywania programw, a co za tym idzie, wykorzystanie penego potencjau ich moliwoci,
  • przedstawienie najnowszych wersji programw, a w szczeglnoci wielu nowych funkcji zwikszajcych efektywno i uyteczno programw,
  • przedstawienie planw naszej firmy dotyczcych rozwoju programw DOS-owych oraz ich adaptacji do najnowszych rodowisk informatycznych,
  • zapoznanie klientw z postpem realizacji nowych projektw informatycznych na platformie Windows z wykorzystaniem nowoczesnych narzdzi programistycznych i serwerw bazodanowych,
  • zebranie postulatw uytkownikw i wymiana dowiadcze.
Jestemy przekonani, e nowe spojrzenie na programy jakimi posuguj si Pastwo z powodzeniem czsto ju od kilkunastu lat, nie tylko zwikszy komfort ich wykorzystania, ale przyniesie rwnie wymierne korzyci ekonomiczne.

Przewidujemy zorganizowanie szkole w trzech grupach tematycznych:
  • Programy do obsugi handlu (Megavat, Profit, Fakturowanie, Raporty).
  • Programy ksigowe (Bonus, rodki trwae, Wiekowanie nalenoci, Komunikacja z bankami, Analizy).
  • Programy kadrowe i pacowe.
W przypadku zainteresowania nie wykluczamy rwnie dodania czwartej grupy tematycznej zwizanej z warstw informatyczna, a wic z sieciami, systemami operacyjnymi, prac terminalow, praca programw DOS-owych w systemie Windows, Linux itp.

Szkolenia odbywa si bd w godzinach przedpoudniowych w salach wyposaonych w rzutnik multimedialny. Czas trwania szkolenia w jednej grupie tematycznej wyniesie okoo trzech godziny z moliwoci przeduenia go o dyskusje indywidualne.

Przewidywany koszt uczestnictwa jednej osoby w jednej grupie tematycznej wyniesie 150 z netto plus podatek VAT 22%.

Wstpna deklaracja powinna zawiera nazw firmy, liczb osb i numery grup tematycznych dla kadej osoby. Na podstawie tych deklaracji powstanie dokadny harmonogram zaj, o ktrym zostan Pastwo powiadomieni do 10 listopada. Akceptacja uczestnictwa i harmonogramu szkolenia przez zainteresowane firmy bdzie podstaw do wystawienia im faktur VAT.

Megavat.NET
 
Zniecierpliwionych 'starych' klientw i potencjalnych nowych informujemy, e od kilku miesicy pracujemy nad projektem, ktry ma robocz nazw Megavat.NET.

Gwny cel tego projektu to przeniesienie wszystkich naszych aplikacji z platformy DOS i plikw DBF na platform WINDOWS i serwery bazodanowe.
Eksperymentowalimy wczeniej, zanim powsta projekt Megavat.NET, z kilkoma narzdziami i jzykami np. Mediator, Visual Object.
Zdecydowalimy ostatecznie, e nasze aplikacje tworzone bd w jzyku C# na platformie .NET 2.0, natomiast serwerem bazodanowym bedzie MS SQL Server 2005.

Staramy si, aby nowe aplikacje zachoway w znacznym stopniu funkcjonalno dotychczasowych aplikacji DOS. Uatwi to przejcie na now platform. Konieczno takiej migracji wydaje si by nieuchronna z wielu powodw. Budujemy narzdzia umoliwiajce przejcie danych z dotychczasowych aplikacji i zaimplementowaniem ich do serwerw SQL.

Mamy nadziej, e nowe aplikacji bazujce na nowoczesnych technologiach zachowaj take najlepsze cechy aplikacji DOS'owych - przede wszystkim szybki interfejs uytkownika. Niejednokrotnie obserwowalimy i podziwialimy z jak szybkoci wprowadzane s dekrety ksigowe czy pozycje faktury. Klawiatura ma t przewag nad mysz, e mona efektywnie uywa jej nie patrzc na ekran.
Chcielibymy, aby nadal klawiatura bya podstawowym narzdziem interfejsu i ograniczy stosowanie myszy do niezbdnej koniecznoci.

Bdziemy na bieco informowa o postpie prac. Planujemy w III kwartale 2006 r. wypuci pierwsze komercyjne wersje naszych nowych aplikacji. Uytkownicy DOS'owych aplikacji dostan je na preferowanych warunkach.
Aktualizacja:
01.05.2020
Odwiedzin:
3428

Prezentacje
Bezpłatne pokazy oprogramowania: [Informacje]

Napisz do nas

W związku z problemami:
[Mail]


Copyright © 2003 - 2016 by comped & Krzysztof Markowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.